Archives for Tháng Sáu 2020

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ)

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ): Xem Lưu ý: Ngày giờ thi tại phòng thi máy sẽ thông báo tới sinh viên sau

Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 7/2020

Danh sách phòng thi buổi sáng: Xem danh sách Danh sách phòng thi buổi chiều: Xem danh sách

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem

Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020

Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020: Xem thông báo

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem lịch thi

Quyết định xóa tên sinh viên 05/2020

Quyết định xóa tên sinh viên 05/2020 (xem chi tiết)

Tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa II

Tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa II (xem chi tết)

Sở Y yế Bình Định tuyển dụng năm 2020

Sở Y yế Bình Định tuyển dụng năm 2020 (xem chi tiết)