Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017

Thông báo phúc khảo điểm: Tải về Mẫu đơn phúc khảo điểm thi: Tải về  

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp năm 2017

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp năm 2017

Mẫu lý lịch sinh viên

  Mẫu lý lịch sinh viên: download  

Đơn xin học bổ sung học phần

Mẫu đơn Tải về

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Biễu mẫu năm 2015 (cập nhật ngày 13/10/2015)

  Biễu mẫu năm 2015: download  

Đề án phòng chống tham nhũng

Giáo trình PCTN cao đẳng  Giáo trình PCTN trung cấp

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học