Đơn xin tạm hoãn, miễn học giáo dục quốc phòng

Đơn xin tạm hoãn học GDQP: Tải về Đơn xin miễn học GDQP: Tải về

Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Quy định học lại, thi lại và mẫu kế hoạch học lại

Quy định học lại, thi lại và mẫu kế hoạch học lại: Xem

Mẫu lý lịch sinh viên

LY LICH SINH VIEN 2017 (tải về)

Đơn xin học bổ sung học phần, học lại, cải thiện điểm, chuyển điểm

Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về Đơn xin học cải thện điểm: Tải về Mẫu đơn xin học lại: Tải về Đơn xin chuyển điểm: Tải về  

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Đề án phòng chống tham nhũng

Giáo trình PCTN cao đẳng  Giáo trình PCTN trung cấp

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học

Mẫu Lý lịch khoa học