Archives for 29/06/2020

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ)

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ): Xem Lưu ý: Ngày giờ thi tại phòng thi máy sẽ thông báo tới sinh viên sau

Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 7/2020

Danh sách phòng thi buổi sáng: Xem danh sách Danh sách phòng thi buổi chiều: Xem danh sách