LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT II)

Lưu ý: Đợt 2 ĐHCQ có ghép các học phần bổ sung và ghép lớp dành cho SV ĐH LT VLVH và SV ĐH VLVH (đánh dấu chữ màu đỏ).

1. ĐỢT II – Đại học chính quy (từ 04/12/2023 đến 27/01/2024): Xem

2. ĐỢT II – Đại học liên thông (từ 12/12/2023 đến 02/01/2024): Xem