Lịch phân bố giảng đường tuần 17 (từ 27/11/2023 – 03/12/2023)

Cơ sở 1: Xem

Cơ sở 2: Xem

 

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.