Lịch phân bố giảng đường tuần 39 (từ 29/5/2023 – 03/6/2023)

Cơ sở 1: Xem

        Cơ sở 2: Xem

 

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.