Thông báo nghỉ học chiều ngày 17/11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Thông báo nghỉ học và đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị APEC năm 2017, kỳ họp tứ tư quốc hội XIV

Thông báo nghỉ học sáng ngày 25/10/2017

Thông báo dự lễ Khai giảng năm học 2017-2018

Quyết định khen thưởng năm học 2016-2017 và kỳ thi tuyển sinh 2017

khen thưởng năm học 2016-2017 khen thưởng kỳ thi tuyển sinh.pdf

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 10/2017

Quyết định bảo lưu Quyết định xóa tên 1 Quyết định xóa tên 2

Thông báo nghỉ học ngày 30/9/2017

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết (tải về)

Thông báo nghỉ học chiều 15/9/2017 do ảnh hưởng bão số 10