Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA (tải về)

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Thông báo nghỉ học

Thông báo nghỉ học sáng 09/5/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết đinh cho sinh viên nghỉ học có thời hạn

Thông báo nghỉ học 24/3/2018

Quyết định vào học lại, xóa tên, bảo lưu tháng 3/2018

Tải quyết định

Thông báo nghỉ học sáng ngày 08/3/2018