Thông báo nghỉ học ngày 12,13 tháng 10/2018

Thông báo dự lễ Khai giảng năm học 2018-2019

Thông báo dự lễ Khai giảng năm học 2018-2019 (xem)

Quyết định Xóa tên và bảo lưu tháng 9/2018

Quyết định xóa tên tháng 09/2018 Quyết định bảo lưu tháng 09/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_1: Xem Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_2: Xem

Lịch giảng HKI sinh viên ĐH năm 1, 2018-2019

Lịch giảng HKI sinh viên ĐH năm 1, 2018-2019 (xem)

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019 (tải về)

Nộp hồ sơ xét học bổng Dạ Hương

Thông báo (Tải về)

Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp 2/9/2018

Tải thông báo

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2018

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem