Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 41 (từ 20/5/2019 -25/5/2019)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 41 (từ 20/5/2019 -25/5/2019) Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem

Quyết định hỗ trợ học phí, giảm chi phí, cấp học bổng 2019

Hỗ trợ học phí (xem chi tiết) Giảm học phí (xem chi tiết) Cấp học bổng (xem chi tiết)

Thông báo xét học bổng KOVA

Thông báo xét học bổng KOVA (chi tiết)

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng (Xem chi tiết)

Bệnh viên Quận 7 tuyển dụng

Thư ngỏ tuyển dung (xem chi tiết)

Thông báo nghỉ học chiều ngày 8/3/2019

Thông báo nghỉ học chiều 8/3/2019 (xem chi tiết)

Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 (xem chi tiết)

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019( Xem chi tiết)

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019 (xem chi tiết)