Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành Dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019 (xem)

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH LT VHVL khóa 2014-2018; 2016-2018 và CĐ chính quy khóa 2015-2018

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp (xem)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019

Cập nhật

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019 (xem)

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA (tải về)

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Thông báo nghỉ học

Thông báo nghỉ học sáng 09/5/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018