Biểu mẫu và lý lịch sinh viên 2020

Biểu mẫu Lý lịch sinh viên

Tiếp tục nghỉ học và thi ngày 12/10/2020

Thông báo tiếp tục nghỉ học ngày 10/10/2020

Thông báo tuyển dụng sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Thông báo tuyển dụng sở Y tế tỉnh Đắk Nông (xem chi tiết)

Thông báo nghỉ học chiều 8/10/2020

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2020 (xem chi tiết)

Thông báo về thời gian và nội dung sinh viên các lớp cần thực hiện khi học tập trung tại Trường

Thông báo về thời gian và nội dung sinh viên các lớp cần thực hiện khi học tập trung tại Trường

Tuyển dụng bác sỹ kết hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở Y tế Đà Nẵng

Tuyển dụng bác sỹ kết hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở Y tế Đà Nẵng

Thông báo chế độ miễn giảm, hỗ trợ học phí và tín dụng sinh viên

Chế độ Miễn giám học phí Chế độ hỗ trợ học phí Tín dụng sinh viên

Quyết định tiếp tục vào học tháng 8/2020

Quyết định tiếp tục vào học tháng 8/2020 (xem chi tiết)