Thông báo nghỉ học chiều 15/9/2017 do ảnh hưởng bão số 10

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 9/2017

Quyết định xóa tên tháng 09 Quyết định bảo lưu tháng 09  

Thông báo nghỉ học ngày 13 và sáng ngày 14/9/2017

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2017

Thông báo tuyển dụng ngành Dược

Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí, miễn giảm học phí đối với sinh viên chính quy 2017-2018

THONG BAO HO TRO CHI PHI HOC TAP (tải về) THONG BAO MIEN, GIAM HOC PHI (tải về)

Quyết định tiếp tục vào học và phân lớp cho sinh viên lưu ban

QD TTVH T8.2017 tải về QD PHAN LOP CHO SV LUU BAN -T8.2017 tải về

Đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên sang Nhật học tập và làm việc.

THONG BAO DAO TAO TIENG NHAT-T7.2017 tải về

Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018

TUAN SH CD DAU NAM 2017-2018 (tải về)

Tuyển dụng KTV Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu

TUYEN DUNG NGANH PHCN-T7.2017