Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định xóa tên và nghỉ học có thời hạn, Tháng 12/2017

Quyết định nghỉ học Quyết định xóa tên

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức (lần 4)

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Bệnh viện 22-12 tuyển dụng

Thông báo nghỉ học chiều ngày 17/11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Thông báo nghỉ học và đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị APEC năm 2017, kỳ họp tứ tư quốc hội XIV

Thông báo nghỉ học sáng ngày 25/10/2017