Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Bảng điêm phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp, và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3: Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (Chuyển lịch thi ngày 25,26,27/05/2018-Tuần 47)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (cập nhật): Xem Do trùng lịch thi giáo viên coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nên lịch thi học kỳ II ngày 25,26,27/6/2018 (Tuần 47) sẽ chuyển qua ngày 28,29/6/2018. Các lớp sinh viên theo dõi lịch thi trên website của phòng Đào tạo đại học

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018): Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại , cải thiện điểm HKI, năm học 2017- 2018

Lịch thi: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học): Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018

Lịch thi: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018