Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018)

Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018): Xem danh sách

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018

Kết quả phúc khảo: Tải về

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019: Đại học chính quy năm 1: Xem Đại học chính quy năm 2: Xem Đại học chính quy năm 3: Xem Đại học chính quy năm 4: Xem Đại học chính quy năm 5: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018

Thời gian phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018: Từ ngày 13-17/8/2018. Sinh viên liên hệ phúc khảo điểm thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – tầng 2, khu D Điện thoại:0236383723

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem Chú ý: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: từ ngày 06-11/8/2018 Danh sách và thời gian thi kỳ thi phụ sẽ được cập nhật sau.

Kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2018

Kết quả phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 6/2018

Cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018 : Xem Cao đẳng hệ chính quy 2014-2017 và Dược sỹ trung cấp hệ VLVH đăng ký thi: Xem Thông báo phúc khảo: Xem