Danh sách phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Danh sách phòng thi Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐ+ĐH) -Chính trị (TC): Xem Danh sách phòng thi LTCM (CĐ+ĐH) – Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (TC): Xem

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây

Danh sách sinh viên thi thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017: Đại học Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 4; Cao đẳng năm 3 và DTC 19

Xem tại đây

Kết quả tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học liên thông vừa làm vừa học khóa học 2015-2017 và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2017

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017 Xem

Lịch thi học kỳ II (đợt 2), năm học 2016-2017

Khung lịch thi: Xem Ngày giờ thi phòng máy: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5,6 năm 2017

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5,6 năm 2017 : Xem  

Lịch thi tốt nghiệp định hướng Y học cổ truyền- lớp Y sỹ 23

Lịch thi: Tải về

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2016-2017 các lớp Đại học liên thông đợt 2

Lịch giảng Tải về

Kết quả thi tốt nghiệp, Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp và Thời gian đăng ký và thi lại tốt nghiệp lớp Dược sỹ trung cấp 18C và khóa trước, kỳ thi tháng 11/2016

Kết quả tốt nghiệp, Thông báo phúc khảo, thời gian đăng ký và thi lại tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp 18C và khóa trước