Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018)

Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018): Xem danh sách

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018

Kết quả phúc khảo: Tải về

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019: Đại học chính quy năm 1: Xem Đại học chính quy năm 2: Xem Đại học chính quy năm 3: Xem Đại học chính quy năm 4: Xem Đại học chính quy năm 5: Xem

 Chương trình tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm 2018-2019

Chương trình tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm 2018-2019: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành Dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019 (xem)

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH LT VHVL khóa 2014-2018; 2016-2018 và CĐ chính quy khóa 2015-2018

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp (xem)