Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA (tải về)

Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Bảng điêm phúc khảo: Xem

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp, và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3: Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (Chuyển lịch thi ngày 25,26,27/05/2018-Tuần 47)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (cập nhật): Xem Do trùng lịch thi giáo viên coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nên lịch thi học kỳ II ngày 25,26,27/6/2018 (Tuần 47) sẽ chuyển qua ngày 28,29/6/2018. Các lớp sinh viên theo dõi lịch thi trên website của phòng Đào tạo đại học

Thông báo nghỉ học

Thông báo nghỉ học sáng 09/5/2018

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2018