Thông báo khám sức khỏe ra trường đối với sinh viên các lớp đại học 2013-2017 và cao đẳng 2014-2017

THONG BAO KHAM SUC KHOE ( tải về)

Danh sách phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Danh sách phòng thi Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐ+ĐH) -Chính trị (TC): Xem Danh sách phòng thi LTCM (CĐ+ĐH) – Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (TC): Xem

Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Bệnh viện 22-12 Tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây

Danh sách sinh viên thi thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017: Đại học Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 4; Cao đẳng năm 3 và DTC 19

Xem tại đây

Kết quả tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học liên thông vừa làm vừa học khóa học 2015-2017 và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2017

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi trong học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thện điểm HKI,năm học 2016- 2017 Xem

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức