Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây

Danh sách sinh viên thi thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017: Đại học Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 4; Cao đẳng năm 3 và DTC 19

Xem tại đây

Danh sách thi lần 2 và thi lần 1, lần 2 sau học lại ngày 21 tháng 9 năm 2013 (mới nhất)

Danh sách thi lần 2 và thi lần 1, lần 2 sau học lại ngày 21 tháng 9 năm 2013 (mới nhất)

Thông báo kế hoạch thi sau học lại và thi lại

Đã có lịch thi (lần 1, lần 2 sau học lại) và thi lần 2 (các môn chưa thi lần 2) học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 của tất cả các lớp