Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2020 và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp

1.Kết quả tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2016-2020: Xem Đại học chính quy khóa 2015-2020: Xem Đại học liên thông vừa làm vừa học khóa 2016-2020: Xem Đại học liên thông vừa làm vừa học khóa 2018-2020: Xem Các khóa trước đăng ký thi: Xem 2.Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp: Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Bảng phân bố thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 & 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 & 2018-2020

Bảng phân bố thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 & 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 & 2018-2020: Xem

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ)

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ): Xem Lưu ý: Ngày giờ thi tại phòng thi máy sẽ thông báo tới sinh viên sau

Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 7/2020

Danh sách phòng thi buổi sáng: Xem danh sách Danh sách phòng thi buổi chiều: Xem danh sách

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem

Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020

Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020: Xem thông báo

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem lịch thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019- 2020 (đợt 2)- Các lớp đại học liên thông VLVH

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019- 2020 (đợt 2)- Các lớp đại học liên thông VLVH: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ sau học cải thiện điểm (ĐH LTVLVH)

Lịch thi kỳ thi phụ sau học cải thiện điểm :Xem