Thông báo về việc cho các lớp sinh viên nghỉ học ngày 10/12/2018

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, trước tình hình thời tiết có diễn
biến bất thường, mưa lớn kéo dài……

Thông báo lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 (đối tượng: HSSV trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước)

Thông báo lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 (đối tượng: HSSV trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước): Xem  

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019 (đợt 2- Đại học chính quy)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019 (đợt 2- Đại học chính quy): Xem

Thông báo về việc cho các lớp sinh viên nghỉ học ngày 20/11/2018

Theo kế hoạch công tác của Nhà trường, toàn thể CBGV sẽ tham dự “Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam” …..

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 19 (Cơ sở 1) (từ 17/12 – 22/12/2018)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 19 (Cơ sở 1) (từ 17/12 – 22/12/2018): Xem

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 18 (Cơ sở 1) (từ 10/12 -15/12/2018)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 18 (Cơ sở 1) (từ 10/12 – 15/12/2018): Xem

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 18 (Cơ sở 2) (từ 10/12 – 15/12/2018)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 18 (Cơ sở 2) (từ 10/12 – 15/12/2018): Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt I), năm học 2018-2019 (Update). Đối tượng: Liên thông vừa làm vừa học

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 1), năm học 2018-2019. Đối tượng: Liên thông vừa làm vừa học: Xem Lưu ý: Những học phần thi phòng máy, địa điểm thi: tại tầng 2, khu D

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Những sinh viên đã đỗ tốt nghiệp kỳ thi tháng 9/2018 đến Trường để nhận bằng tốt nghiệp: – Thời gian: Từ ngày16/10/2018 đến ngày 17/10/2018 (trong giờ hành chính) – Địa điểm: Phòng Đào tạo đại học Lưu ý:    – Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp […]

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 cho sinh viên thi trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước

Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018