Khung lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2019-2020 (các lớp ĐHLT) update

Khung lịch thi: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019: Xem

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019: Xem thông báo

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 27/9 đến hết ngày 28/9/2019

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học: Xem thông báo

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019: Xem

Kết quả tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2019

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Kết quả phúc khảo: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019 Mẫu đơn phúc khảo: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/don-xin-phuc-khao-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan/

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học chính quy năm I: Tải về Đại học chính quy năm II: Tải về Đại học chính quy năm III: Tải về Đại học chính quy năm IV: Tải về Đại học chính quy năm V: Tải về Đại học liên thông VLVH: Tải về