Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018)

Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018): Xem danh sách

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018

Kết quả phúc khảo: Tải về

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 2 (Cơ sở 1) (từ 20-25/8/2018)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 2 (Cơ sở 1) (từ 20-25/8/2018): Xem

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 2 (Cơ sở 2) (từ 20-25/8/2018)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 2 (Cơ sở 2) (từ 20-25/8/2018): Xem

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2018-2019: Đại học chính quy năm 1: Xem Đại học chính quy năm 2: Xem Đại học chính quy năm 3: Xem Đại học chính quy năm 4: Xem Đại học chính quy năm 5: Xem

 Chương trình tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm 2018-2019

Chương trình tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm 2018-2019: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: Xem

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018

Thời gian phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018: Từ ngày 13-17/8/2018. Sinh viên liên hệ phúc khảo điểm thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – tầng 2, khu D Điện thoại:0236383723