Quyết định bảo lưu kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019

Quyết định bảo lưu: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch thi kỳ thi phụ năm học 2018-2019: Xem lịch thi Lưu ý: Sinh viên nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính Kế toán trước ngày thi

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019

Kết quả phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018: Xem

Lịch học học kỳ II, năm học 2018-2019 (update 21/01/2019)

Lịch học học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 29 (từ 25/02/2019 -02/03//2019)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 29 (từ 25/02/2019 -02/3/2019) Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem

Thông báo về việc cho các lớp sinh viên nghỉ học ngày 10/12/2018

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, trước tình hình thời tiết có diễn
biến bất thường, mưa lớn kéo dài……

Thông báo lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 (đối tượng: HSSV trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước)

Thông báo lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018 (đối tượng: HSSV trượt tốt nghiệp tháng 9/2018 và các kỳ thi trước): Xem  

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019 (đợt 2- Đại học chính quy)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018-2019 (đợt 2- Đại học chính quy): Xem