Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 7/2020

Danh sách phòng thi buổi sáng: Xem danh sách

Danh sách phòng thi buổi chiều: Xem danh sách