Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng, nhiệm vụ:

+Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, khoá học và kế hoạch đào tạo trong tương lai của Nhà trường. Quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo.

+Tham gia thực hiện và tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo và thi tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tham gia giải quyết các chính sách, chế độ của HSSV, tham gia vào các hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật HSSV, hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập…

+ Tham gia hội đồng tư vấn các công việc liên quan khác của Nhà trường như hội đồng tuyển dụng công chức viên chức, hội đồng xét nâng lương, hội

đồng xét thi đua khen thưởng, hội đồng Khoa học – Đào tạo

2. Thành tích của Phòng trong các năm

2.1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2007-2008

Tập thể Lao động xuất sắc

 Quyết định số 682/QĐ-CĐKTYTII ngày 22/10/2008; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

2008-2009

Tập thể Lao động xuất sắc

 Quyết định số 651/QĐ-CĐKTYTII ngày 16/10/2009; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

2009-2010

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 10/06/2011; Bộ Y tế.

2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc

 Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc

 Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế .

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

 Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .

2.2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định

khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2008

Bằng khen

 Quyết định số 943/QĐ/BYT ngày 20/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2009

Bằng khen

 Quyết định số 371/QĐ/TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng chính phủ

2012

Huân chương

Quyết định số 1051/QĐ/CTN ngày 19/7/2012 của Chủ tịch nước

2013

Bằng khen

 Quyết định số 1562/QĐ – BGDĐT ngày 04/5/2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2014

Bằng khen

 Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .