Archives for Tháng Năm 2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019- 2020 (đợt 2)- Các lớp đại học liên thông VLVH

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019- 2020 (đợt 2)- Các lớp đại học liên thông VLVH: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ sau học cải thiện điểm (ĐH LTVLVH)

Lịch thi kỳ thi phụ sau học cải thiện điểm :Xem

Danh sách sinh viên thì kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2019-2020 (kể cả sinh viên đại học năm cuối)

Danh sách sinh viên thì kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp năm học 2019 – 2020

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp năm học 2019 – 2020: Xem  

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi kỳ thi phụ, học lại, học cải thiện điểm năm học 2019 – 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh CoViD-19

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thi kỳ thi phụ, học lại, học cải thiện điểm năm học 2019 – 2020 : Xem