Đơn xin tạm hoãn, miễn học giáo dục quốc phòng

Đơn xin tạm hoãn học GDQP: Tải về Đơn xin miễn học GDQP: Tải về

Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Quy định học lại, thi lại và mẫu kế hoạch học lại

Quy định học lại, thi lại và mẫu kế hoạch học lại: Xem

Đơn xin học bổ sung học phần, học lại, cải thiện điểm, chuyển điểm

Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về Đơn xin học cải thện điểm: Tải về Mẫu đơn xin học lại: Tải về Đơn xin chuyển điểm: Tải về  

Mẫu danh sách sinh viên thi lại, học lại

Các thầy, cô tải về mẫu danh sách HSSV thi lại, học lại

Đơn xin dự thi-thi lại Tốt nghiệp

Đơn xin thi lại Tốt nghiệp