Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Đơn xin tạm hoãn, miễn học giáo dục quốc phòng

Đơn xin tạm hoãn học GDQP: Tải về Đơn xin miễn học GDQP: Tải về

Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Mẫu lý lịch sinh viên

LY LICH SINH VIEN 2017 (tải về)

Đơn xin học bổ sung học phần, học lại, cải thiện điểm, chuyển điểm

Đơn xin học bổ sung học phần: Tải về Đơn xin học cải thện điểm: Tải về Mẫu đơn xin học lại: Tải về Đơn xin chuyển điểm: Tải về  

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần

Mẫu danh sách sinh viên thi lại, học lại (Cải thiện điểm)

Các thầy, cô tải về mẫu danh sách HSSV thi lại, học lại

Đơn xin dự thi-thi lại Tốt nghiệp

Đơn xin thi lại Tốt nghiệp