Archives for 05/06/2020

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2019-2020: Xem lịch thi

Quyết định xóa tên sinh viên 05/2020

Quyết định xóa tên sinh viên 05/2020 (xem chi tiết)