Thông tin Đào tạo

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp: Tải về

Lịch thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3 và TC năm 2

Lịch thi Tải về

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại HKI: ĐH năm 1, năm 2, năm 3, CĐ năm 1, năm 2. Lịch thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3 và TC năm 2.

Lịch thi: Tải về

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2015-2016

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2015-2016 Tải về

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016

  Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

  – Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download – Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download  

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2016

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 4/2016

  Quyết định bảo lưu tháng 4/2016: download Quyết định xóa tên tháng 4/2016: download

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông tin tuyển dụng

THONG BAO TUYEN DUNG VIEC LAM_28032016

Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2016

thongbao_tuyenchon_dieuduong_04012015__Page_1

Thông báo v/v tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015

THÔNG BÁO V/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015             Thực hiện Công văn số 2524/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại […]

Thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Thực hiện công văn số 234/TTLDNN/TCLD ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức, Nhà trường thông […]

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu:  tải về