Thông tin Đào tạo

Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp

Thông báo về việc đăng ký thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 6/2016

Kết quả thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 6/2016

  Cao đẳng chính quy khóa 2013-2016 và SV khóa trước đăng ký thi lại: download Trung cấp chính quy khóa 2014-2016 và HS khóa trước đăng ký thi: download Trung cấp vừa làm vừa học khóa 2014-2016 và HS khóa trước đăng ký thi: download  

Lịch đào tạo năm học 2016-2017

– Lịch đào tạo các lớp chính quy năm học 2016-2017 Tải về – Lịch đào tạo các lớp đại học liên thông năm học 2016-2017  Tải về

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016 và miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II

  – Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016: download – Miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II: download  

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2015-2016 và Kế hoạch năm học mới 2016-2017

Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016

  Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2015 – 2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

  – Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download – Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download  

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2016

Thông tin tuyển dụng

Thong_bao_tuyen_dung_TDV_22072016

Thông báo tuyển dụng – Cty CP Dược Danapha

THONG TIN TUYEN DUNG_15062016

Thông tin tuyển dụng chuyên khoa Vật lý trị liệu

THONG BAO TUYEN DUNG VIEC LAM_28032016

Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2016

thongbao_tuyenchon_dieuduong_04012015__Page_1

Thông báo v/v tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015

THÔNG BÁO V/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015             Thực hiện Công văn số 2524/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại […]