Thông tin Đào tạo

Thông báo xem kết quả học tập qua website

Thông báo xem kết quả học tập qua website

Danh sách HSSV không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2014

Kế hoạch học lại, thi lại năm học 2013-2014 Danh sách HSSV không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2014

Thông báo về việc cấp lại giấy báo dự thi cho thí sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo cho các thí sinh dự thi Đại học năm 2014 vào Trường chưa nhận hoặc bị thất lạc giấy báo tính đến thời điểm hiện tại

Truy cập từ xa TeamViewer và hướng dẫn cài đặt

Truy cập từ xa TeamViewer và hướng dẫn cài đặt

Phần mềm Quản lý đào tạo và Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm Quản lý đào tạo Hướng dẫn sử dụng

Theo Dõi Đào Tạo

Danh sách HSSV bị xóa tên tháng 2 năm 2014

Danh sách HSSV bị xóa tên T2.2014

Danh sách Học sinh-Sinh viên bị xóa tên tháng 10-2013

Danh sách Học sinh-Sinh viên bị xóa tên tháng 10-2013 Tải về Danh sách

Thông báo Lễ Tố nghiệp Cao đẳng liên thông VLVH khóa 2011-2013

Thông báo Lễ Tố nghiệp Cao đẳng liên thông VLVH khóa 2011-2013

Quyết định cho Học sinh-Sinh viên tiếp tục vào học tháng 10/2013

Quyết định cho Học sinh-Sinh viên tiếp tục vào học

Sổ tay Giáo viên chủ nhiệm năm 2013

Sổ tay Giáo viên chủ nhiệm năm 2013

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định năm 2014; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành; Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Tuyển sinh Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ NĂM 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ NĂM 2014

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy

Hội đồng tuyển sinh trường đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng xét tuyến đại học chính quy năm 2013

Điều kiện nhập học của thí sinh trúng tuyển Trung cấp chính quy năm 2013

Thông báo về thời gian và điều kiện nhập học cho các thi sinh trúng tuyển bậc trung cấp

Thông tin tuyển dụng

Tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện Công văn số 1223/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể HSSV một số thông tin liên quan như sau

Tuyển nhân viên vật lý trị liệu

Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn, Hòa Khương – HòaVang – Đà Nẵng cần tuyển nhân viên vật lý trị liệu với số lượng và yêu cầu cụ thể như sau

Công an tỉnh Phú Yên cần tuyển Kỹ thuật viên trung cấp Nha khoa

Công an tỉnh Phú Yên cần tuyển Kỹ thuật viên trung cấp Nha khoa làm việc tại Bệnh xá Công an tỉnh phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ với số lượng và yêu cầu cụ thể như sau