Thông tin Đào tạo

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017: Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017) và các lớp khác

Lịch thi:  Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-2017

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-017: Xem

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí, miễn giảm học phí đối với sinh viên chính quy 2017-2018

THONG BAO HO TRO CHI PHI HOC TAP (tải về) THONG BAO MIEN, GIAM HOC PHI (tải về)

Quyết định tiếp tục vào học và phân lớp cho sinh viên lưu ban

QD TTVH T8.2017 tải về QD PHAN LOP CHO SV LUU BAN -T8.2017 tải về

Đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên sang Nhật học tập và làm việc.

THONG BAO DAO TAO TIENG NHAT-T7.2017 tải về

Lịch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018

TUAN SH CD DAU NAM 2017-2018 (tải về)

Quyết định xóa tên tháng 7/2017

QD XOA TEN T7.2017

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng ngành Dược

Tuyển dụng KTV Phục hồi Chức năng – Vật lý Trị liệu

TUYEN DUNG NGANH PHCN-T7.2017

Bệnh viện 22-12 Tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức

Thông báo v/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản (khóa 5 năm 2016)

  Thông báo v/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản (khóa 5 năm 2016): download