Thông tin Đào tạo

Bảng điểm lớp Dược tá 13A (2015-2016)

Bảng điểm lớp Dược tá 13A (2015-2016) Tải về

Thông báo cho các lớp HSSV nghỉ học sáng ngày 10/11/2015

Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp tháng 9/2015

Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp tháng 9/2015 Tải về

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp-Kỳ thi tháng 9/2015

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp-Kỳ thi tháng 9/2015  Tải về

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2015-2016

Lịch thi học kỳ 1-năm học 215-2016 Tải về

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định phân lớp cho sinh viên lưu ban năm 2015

  Quyết định phân lớp cho sinh viên lưu ban năm 2015: download  

Quyết định hoàn trả học phí cho sinh viên trúng tuyển Đại học vào học tại Trường năm 2015 nhưng xin không tiếp tục theo học

  Quyết định hoàn trả học phí cho sinh viên trúng tuyển Đại học vào học tại Trường năm 2015 nhưng xin không tiếp tục theo học: download  

Quyết định nhập học cho học sinh lớp Dược tá 13A khóa 2015-2016

  Quyết định nhập học cho học sinh lớp Dược tá 13A khóa 2015-2016: download  

Quyết định nhập học Đại học khóa 2015-2019, 2020, 2021 và Cao đẳng khóa 2015-2019

  Quyết định nhập học Đại học khóa 2015-2019, 2020, 2021: download Quyết định nhập học Cao đẳng khóa 2015-2019: download  

Danh sách học sinh, sinh viên chính quy đề nghị xét miễn, giảm học phí HK I, năm 2015 – 2016

  – Danh sách học sinh, sinh viên chính quy đề nghị xét miễn, giảm học phí HK I, năm 2015 – 2016: download  

Thông tin tuyển dụng

Thông báo thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015

THÔNG BÁO V/v thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, khóa 4 năm 2015             Thực hiện Công văn số 2524/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại […]

Thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

Thực hiện công văn số 234/TTLDNN/TCLD ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức, Nhà trường thông […]

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu:  tải về

Tuyển dụng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu

Công ty TNHH MTV Nhân Duyên là chủ đầu tư của CHAM SPA & MASSAGE tọa lạc trên diện tích 1000m2 tại khu SunGroup – Hòa Xuân – Đà Nẵng cần tuyển nhân viên vật lý trị liệu