Thông tin Đào tạo

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019: Xem

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (xem chi tiết)

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019: Xem thông báo

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 27/9 đến hết ngày 28/9/2019

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học: Xem thông báo

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định xóa tên tháng 6/2019

Quyết định xóa tên tháng 6/2019

Quyết định xóa tên tháng 05/2019

Quyết định xóa tên tháng 05/2019 (xem chi tiết)

Thông báo xét học bổng KOVA

Thông báo xét học bổng KOVA (chi tiết)

Quyết định tiếp tục vào học và xóa tên tháng 12/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2018 Quyết định xóa tên 12/2018

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 11/2018

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 11/2018 (xem chi tiết)

Thông tin tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng (xem chi tiết)

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng (Xem chi tiết)

Bệnh viên Quận 7 tuyển dụng

Thư ngỏ tuyển dung (xem chi tiết)

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức Khóa 5

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức khóa 5 (xem chi tiết)