Thông tin Đào tạo

Lịch thi kỳ thi chính phụ sua học lại, cải thiện điểm năm học 2015-2016

Lịch thi kỳ thi chính phụ sua học lại, cải thiện điểm năm học 2015-2016 Xem

Lịch đào tạo các lớp Liên thông VLVH năm học 2016-2017

Lịch đào tạo các lớp Liên thông VLVH năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2015- 2016 (update)

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2015- 2016

Lịch giảng đại học chính quy năm 1, năm học 2016-2017

Lịch giảng đại học chính quy năm 1, năm học 2016-2017

Lịch thi tốt nghiệp tháng 9/2016

Lịch thi tốt nghiệp tháng 9/2016

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Thông báo nghỉ học ngày 23/9/2016

Thông báo v/v cho HSSV nghỉ học tránh bão số 4

Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017

  Thông báo v/v thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm 2016-2017: download

Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016 và miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II

  – Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV hệ chính quy năm 2016: download – Miễn, giảm học phí cho HSSV chính quy năm 2015-2016, HK II: download  

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2015-2016 và Kế hoạch năm học mới 2016-2017

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2016

  Thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2016: download  

Thông báo tuyển dụng Cty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng (08/216)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty CP Bệnh Viện Thiện Nhân Đà Nẵng tuyển dụng (08/2016) ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA: Số lượng: 30 Mô tả công việc: Tư vấn, hỗ trợ cho người bệnh, Thực hiện công tác chuyên môn, chăm sóc người bệnh khi đến khám và điều trị, xoa bóp bấm huyệt, vật […]

Thong_bao_tuyen_dung_TDV_22072016

Thông báo tuyển dụng – Cty CP Dược Danapha

THONG TIN TUYEN DUNG_15062016

Thông tin tuyển dụng chuyên khoa Vật lý trị liệu

THONG BAO TUYEN DUNG VIEC LAM_28032016

Thông báo tuyển dụng tháng 3 năm 2016