Thông tin Đào tạo

Lịch giảng học kỳ 1, năm học 2015-201

Lịch giảng học kỳ 1, năm học 2015-201 Tải về

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2015

Đối tượng:  HSSV không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và trượt tốt nghiệp kỳ thi tháng 6/2015. Tải về Tại đây

Thông báo thời gian thi lại tốt nghiệp

(Đối tượng: Những HSSV không đủ điều kiện dự thi và trượt tốt nghiệp-Kỳ thi tháng 6/2015)

Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015

Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015: download

Danh sách và lịch thi kỳ thi phụ, học kỳ 2, năm học 2014-2015 (Cập nhật 04/8/2015)

Danh sách thi kỳ thi phụ học kỳ 2, năm học 2014-2015 Tải về

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định bảo lưu và tiếp tục vào học tháng 8/2015

  Quyết định bảo lưu tháng 8/2015: download Quyết định tiếp tục vào học tháng 8/2015: download  

Chương trình tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2015 – 2016

Chương trình tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm học 2015 – 2016: download

Quyết dịnh và danh sách xóa tên HSSV tháng 8/2015

  Quyết dịnh xóa tên HSSV tháng 8/2015: download Danh sách HSSV kèm theo: download  

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2014-2015 và Kế hoạch năm học mới 2015-2016

  Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2014-2015 và Kế hoạch năm học mới 2015-2016: download  

Cuộc thi “Đề xuất sáng kiến truyền thông và tiếp cận dịch vụ, thông tin về chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN”

Cuộc thi “Đề xuất sáng kiến truyền thông tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung tâm TTN Trung ương) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức. 1.Mục đích Kêu gọi phát triển những sáng kiến […]

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu:  tải về

Tuyển dụng kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự vật lý trị liệu

Công ty TNHH MTV Nhân Duyên là chủ đầu tư của CHAM SPA & MASSAGE tọa lạc trên diện tích 1000m2 tại khu SunGroup – Hòa Xuân – Đà Nẵng cần tuyển nhân viên vật lý trị liệu

Tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện Công văn số 1223/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể HSSV một số thông tin liên quan như sau

Tuyển nhân viên vật lý trị liệu

Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơn, Hòa Khương – HòaVang – Đà Nẵng cần tuyển nhân viên vật lý trị liệu với số lượng và yêu cầu cụ thể như sau