Thông tin Đào tạo

Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Bảng điêm phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp, và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3: Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (Chuyển lịch thi ngày 25,26,27/05/2018-Tuần 47)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (cập nhật): Xem Do trùng lịch thi giáo viên coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nên lịch thi học kỳ II ngày 25,26,27/6/2018 (Tuần 47) sẽ chuyển qua ngày 28,29/6/2018. Các lớp sinh viên theo dõi lịch thi trên website của phòng Đào tạo đại học

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết định vào học lại, xóa tên, bảo lưu tháng 3/2018

Tải quyết định

Quyết định xóa tên và bảo lưu tháng 01/2018

Quyết định xóa tên Quyết định bảo lưu

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định