Thông tin Đào tạo

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019 Mẫu đơn phúc khảo: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/don-xin-phuc-khao-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan/

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học chính quy năm I: Tải về Đại học chính quy năm II: Tải về Đại học chính quy năm III: Tải về Đại học chính quy năm IV: Tải về Đại học chính quy năm V: Tải về Đại học liên thông VLVH: Tải về

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cho HSSV đăng ký thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 9/2019

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp tháng 9/2019: Xem thông báo

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch thi: Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định xóa tên tháng 6/2019

Quyết định xóa tên tháng 6/2019

Quyết định xóa tên tháng 05/2019

Quyết định xóa tên tháng 05/2019 (xem chi tiết)

Thông báo xét học bổng KOVA

Thông báo xét học bổng KOVA (chi tiết)

Quyết định tiếp tục vào học và xóa tên tháng 12/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2018 Quyết định xóa tên 12/2018

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 11/2018

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 11/2018 (xem chi tiết)

Thông tin tuyển dụng

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng (Xem chi tiết)

Bệnh viên Quận 7 tuyển dụng

Thư ngỏ tuyển dung (xem chi tiết)

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức Khóa 5

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức khóa 5 (xem chi tiết)

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Kỹ thuật viên Gây mê Hồi sức và Vật lý trị liệu – Phục hồi Chức năng

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận tuyển dụng Kỹ thuật viên Gây mê Hồi sức và Vật lý trị liệu – Phục hồi Chức năng (xem)