Mẫu danh sách sinh viên thi lại, học lại

Các thầy, cô tải về mẫu danh sách HSSV thi lại, học lại

Đơn xin dự thi-thi lại Tốt nghiệp

Đơn xin thi lại Tốt nghiệp

Bổ sung và chỉnh sửa quy định biên soạn giáo trình

Bổ sung và chỉnh sửa quy định biên soạn giáo trình