Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 10/2017

Quyết định bảo lưu Quyết định xóa tên 1 Quyết định xóa tên 2

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 9/2017

Quyết định xóa tên tháng 09 Quyết định bảo lưu tháng 09  

Quyết định tiếp tục vào học và phân lớp cho sinh viên lưu ban

QD TTVH T8.2017 tải về QD PHAN LOP CHO SV LUU BAN -T8.2017 tải về

Quyết định xóa tên tháng 7/2017

QD XOA TEN T7.2017

Quyết định xóa tên đợt 2 ( tháng 6/2017)

QD XOA TEN (T6.17.DOT 2)

Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Quyết định bảo lưu tháng 4/2017

QD BAO LUU-T4.2017 tải về

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

  – Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download – Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download