Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017