Quyết định xóa tên tháng 7/2017

QD XOA TEN T7.2017