Archives for 21/07/2018

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành Dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc chuyển sinh viên ngành dược sang cơ sở 2 năm học 2018-2019 (xem)

Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH LT VHVL khóa 2014-2018; 2016-2018 và CĐ chính quy khóa 2015-2018

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp (xem)