Archives for 10/07/2018

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019

Cập nhật

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem Chú ý: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: từ ngày 06-11/8/2018 Danh sách và thời gian thi kỳ thi phụ sẽ được cập nhật sau.