Tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên ĐH LT VHVL khóa 2014-2018; 2016-2018 và CĐ chính quy khóa 2015-2018

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp (xem)