Archives for Tháng Năm 2018

Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp, và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi cải thiện điểm HKI 17-18: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ HKI, HKII CĐ năm 3: Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (Chuyển lịch thi ngày 25,26,27/05/2018-Tuần 47)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (cập nhật): Xem Do trùng lịch thi giáo viên coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nên lịch thi học kỳ II ngày 25,26,27/6/2018 (Tuần 47) sẽ chuyển qua ngày 28,29/6/2018. Các lớp sinh viên theo dõi lịch thi trên website của phòng Đào tạo đại học

Thông báo nghỉ học

Thông báo nghỉ học sáng 09/5/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018