Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (Chuyển lịch thi ngày 25,26,27/05/2018-Tuần 47)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (cập nhật): Xem

Do trùng lịch thi giáo viên coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 nên lịch thi học kỳ II ngày 25,26,27/6/2018 (Tuần 47) sẽ chuyển qua ngày 28,29/6/2018. Các lớp sinh viên theo dõi lịch thi trên website của phòng Đào tạo đại học