Archives for Tháng Chín 2019

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019

Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển học bổng của công ty Merap năm 2019: Xem thông báo

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 27/9 đến hết ngày 28/9/2019

Thông báo cho các lớp sinh viên nghỉ học: Xem thông báo

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019: Xem

Kết quả tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2019

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng (xem chi tiết)

Lịch sinh hoạt công dân và khám sức khỏe đầu khóa 2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa Lịch khám sức khỏe đầu khóa