Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng (Xem chi tiết)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết đinh cho sinh viên nghỉ học có thời hạn

Thông báo nghỉ học sáng ngày 25/10/2017

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2016-2017 các lớp Đại học liên thông đợt 2

Lịch giảng Tải về

Bảng điểm tổng kết học phần dược tá 11A

Bảng điểm tổng kết học phần lớp Dược tá 11A