Archives for Tháng Tư 2019

Khung lịch thi và ngày giờ thi học kỳ II, năm học 2018- 2019

Khung lịch thi: Xem Ngày giờ thi: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I các lớp Đại học năm cuối

Lịch thi : Xem tại đây

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018-2019

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm học kỳ I, năm học 2018-2019: Xem lịch thi

Bệnh viên Quận 7 tuyển dụng

Thư ngỏ tuyển dung (xem chi tiết)