Archives for Tháng Ba 2019

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2018-2019 các lớp Đại học liên thông VLVH

Lịch thi kỳ thi phụ các lớp Đại học liên thông VLVH: Xem lịch thi

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5 năm 2019

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5 năm 2019: Xem thông báo

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019 (sau kỳ thi phụ)

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2018-2019 (sau kỳ thi phụ)

Quyết định bảo lưu kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 (tháng 3/2019)

Quyết định bảo lưu: Xem

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các khóa trước đăng ký thi lại tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2019

Thông báo việc tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các khóa trước đăng ký thi lại tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2019 Xem nội dung thông báo Tại đây

Thông báo nghỉ học chiều ngày 8/3/2019

Thông báo nghỉ học chiều 8/3/2019 (xem chi tiết)