Archives for Tháng Mười Một 2017

Bệnh viện 22-12 tuyển dụng

Ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017-2018

Ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017-2018:  Xem

Thông báo nghỉ học chiều ngày 17/11/2017

Biễu mẫu năm 2017 (cập nhật ngày 13/11/2017)

  Biễu mẫu năm 2017: download  

Khung ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017- 2018

Khung ngày giờ thi học kỳ I, năm học 2017-2018: Xem Lưu ý: Lịch thi tại phòng máy phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ thông báo sau

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Quyết định bảo lưu tháng 11/2017

Thông báo nghỉ học và đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị APEC năm 2017, kỳ họp tứ tư quốc hội XIV