Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết tuần 42 (từ 01/6 – 06/6/2020)

Lịch phân bố Giảng đường giảng dạy lý thuyết Tuần 42 (từ 01/6 – 06/62020): Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem