Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn 2015

Thông báo v/v tổ chức ôn thi Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hình thức VHVL đợt 2 năm 2016

Quy định v/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

Thông báo v/v tổ chức ôn thi từ TC, CĐ lên Đại học hệ VHVL năm 2016

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học hệ VHVL 2016

Danh sách trúng tuyển xét tuyển Dược sĩ Trung cấp hệ VLVH năm 2015 đợt 2

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ xét tuyển Dược sỹ trung cấp VLVH đợt 3 năm 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng nghề hệ chính quy năm học 2015-2016

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học 2015 đợt 2

Thông báo nhập học và danh sách trúng tuyển Dược sĩ Trung cấp hệ VLVH 2015 (đợt 1)