Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ các lớp Đại học năm cuối

Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ các lớp Đại học năm cuối: Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2019-2020 và những năm học trước

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2019-2020 và những năm trước: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1): Xem

Lịch thi kết thúc học phần HKII, NH2019-2020, các lớp ĐHCQ (lịch thi sau dịch Covid); (Lịch đã lên bù các môn thi tạm hoãn ngày 14/10/2020)

Lịch thi kết thúc học phần HKII, NH2019-2020, các lớp ĐHCQ (lịch thi sau dịch Covid); (Lịch đã lên bù các môn thi tạm hoãn ngày 14/10/2020): Xem

Lịch thi cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2020

Lịch thi cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2020: Xem

Thông báo lịch thi tốt nghiệp 10-2020

Thông báo lịch thi tốt nghiệp 10-2020: Xem

Thông báo lịch học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6, năm 2020

Thông báo lịch học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6, năm 2020: Xem thông báo