Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021: Xem

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2020-2021

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2020-2021: Xem LG có thể thay đổi (SV truy cập theo dõi để cập nhật LG)

Thông báo V/v một số nội dung liên quan đến Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thông báo V/v một số nội dung liên quan đến Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Xem

Thông báo về việc điều kiện tham gia Học phần tốt nghiệp

Thông báo về việc điều kiện tham gia Học phần tốt nghiệp: Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2019-2020 và những năm học trước

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2019-2020 và những năm trước: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (Đợt 3)_ Các lớp ĐHCQ: Xem

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020

Kết quả thi tốt nghiệp và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2020 Kết quả thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Xem Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 12/2020: Sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm […]

Danh sách sinh viên thiếu điểm và điểm D chuyên ngành tính đến hết học kỳ II, năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm: Xem Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020: Xem