Quyết định ban hành và quy định quy đổi điểm bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp bằng hình thức trắc nghiệm khách quan theo thang điểm 10

Quyết định ban hành: Xem Quy định: Xem

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) các lớp Liên thông VLVH

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) Xem

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017: Xem Chú ý: Sinh viên nộp lệ phí trước ngày thi tại phòng Tài chính Kế toán

Thông báo thay đổi thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo: Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 được chuyển sang thứ 3 ngày 19/9/2017. Sinh viên cập nhật lịch thi tại địa chỉ: Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện […]

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 Xem

Quy định đánh giá học phần

Quy định đánh giá học phần Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Thông báo V/v đủ điều kiện tham gia học phần Thực tế tốt nghiệp

Những năm gần đây, có một số sinh viên năm cuối không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện vì không tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy định nhưng những sinh viên này vẫn được đi thực tế tốt nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo chất […]

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại của CĐ năm 3 không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Lịch thi: Xem

Quyết định + Danh sách sinh viên đại học chính quy học theo hệ thống tín chỉ bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

Quyết định + Danh sách sinh viên đại học chính quy học theo hệ thống tín chỉ bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem