Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng (xem chi tiết)

Lịch sinh hoạt công dân và khám sức khỏe đầu khóa 2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa Lịch khám sức khỏe đầu khóa

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Kết quả phúc khảo: Xem

Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019

Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019 (tải về) Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019 (tải về) link dự […]

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019 Mẫu đơn phúc khảo: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/don-xin-phuc-khao-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan/

Công ty Qualtech Consulting tuyển dụng

Công ty Qualtech Consulting tuyển dụng (xem chi tiết)

Chương trình tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm, năm học 2019-2020

Lịch học công dân đầu khóa

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2019-2020 (update)

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học chính quy năm I: Tải về Đại học chính quy năm II: Tải về Đại học chính quy năm III: Tải về Đại học chính quy năm IV: Tải về Đại học chính quy năm V: Tải về Đại học liên thông VLVH từ cao đẳng: Tải về […]

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cho HSSV đăng ký thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 9/2019

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp tháng 9/2019: Xem thông báo