Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính SHL, học CTĐ năm học 2017- 2018 và SHL của những kỳ trước

Lịch thi+ danh sách: Xem

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018)

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018): Xem lịch thi

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019 (tải về)

Lịch thi kỳ thi phụ SHL cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018

Lịch thi: Xem

Nộp hồ sơ xét học bổng Dạ Hương

Thông báo (Tải về)

Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp 2/9/2018

Tải thông báo

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2018

Thông báo nghỉ lễ 2/9/2018

Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018)

Danh sách và lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018): Xem danh sách

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018

Kết quả phúc khảo: Tải về

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo