Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch thi: Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Thông báo nghỉ hè năm 2019

Thông báo nghỉ hè năm 2019

Quyết định bảo lưu kết quả học tập tháng 6/2019

Quyết định bảo lưu kết quả học tập tháng 6/2019: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại- Đại học chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 5/2019

Lịch thi: Xem

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (cập nhật)

Thông báo (xem chi tiết)

Quyết định xóa tên tháng 05/2019

Quyết định xóa tên tháng 05/2019 (xem chi tiết)

Kết quả tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Kết quả tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2019

Danh sách phòng thi buổi sáng: Tải danh sách Danh sách phòng thi buổi chiều: Tải danh sách