Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018

Thời gian phúc khảo điểm thi học kỳ II, năm học 2017-2018: Từ ngày 13-17/8/2018. Sinh viên liên hệ phúc khảo điểm thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – tầng 2, khu D Điện thoại:0236383723

Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem Chú ý: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: từ ngày 06-11/8/2018 Danh sách và thời gian thi kỳ thi phụ sẽ được cập nhật sau.

Kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2018

Kết quả phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 6/2018

Cao đẳng hệ chính quy khóa 2015-2018 : Xem Cao đẳng hệ chính quy 2014-2017 và Dược sỹ trung cấp hệ VLVH đăng ký thi: Xem Thông báo phúc khảo: Xem  

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019 (xem)

Thông báo về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy năm, khóa học 2013-2018 và 2014-2018

Thông báo: Xem

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA

Thông báo nhận hồ sơ xét duyệt học bổng KOVA (tải về)

Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Bảng điêm phúc khảo: Xem

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Kết quả tốt nghiệp và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018

Kết quả tốt nghiệp, và thông báo thời gian phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2018