Kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017: Xem

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

Thông báo phúc khảo: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 9/2017

Cao đẳng chính quy khóa 2014-2017: Xem Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015-2017: Xem

Quyết định ban hành và quy định quy đổi điểm bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp bằng hình thức trắc nghiệm khách quan theo thang điểm 10

Quyết định ban hành: Xem Quy định: Xem

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) các lớp Liên thông VLVH

Ngày giờ thi HKI, năm học 2017- 2018 ( Đợt 1: từ ngày 09/10 đến 09/12/2017) Xem

Thông báo nghỉ học ngày 30/9/2017

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết (tải về)

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017

Lịch thi Kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của năm học 2016- 2017: Xem Chú ý: Sinh viên nộp lệ phí trước ngày thi tại phòng Tài chính Kế toán

Thông báo nghỉ học chiều 15/9/2017 do ảnh hưởng bão số 10

Thông báo thay đổi thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo: Lịch thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện điểm và không đủ điều kiện thi kỳ thi chính học kỳ 2, năm học 2016-2017 được chuyển sang thứ 3 ngày 19/9/2017. Sinh viên cập nhật lịch thi tại địa chỉ: Lịch thi + Danh sách thi kỳ thi chính sau học lại, cải thiện […]