Thông báo dự lễ Khai giảng năm học 2018-2019

Thông báo dự lễ Khai giảng năm học 2018-2019 (xem)

Quyết định ban hành Quy định khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp 2019

Quyết định ban hành Quy định khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp 2019 : Xem Kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp 2019: Tải về Phụ lục các biểu mẫu: Tải về

Lịch thi kỳ thi phụ của các lớp Đại học liên thông VLVH (11/10/2018)

Lịch thi kỳ thi phụ của các lớp Đại học liên thông VLVH (11/10/2018): Xem

Danh sách + lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm

Danh sách + lịch thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm: Xem

Kết quả tốt nghiệp + Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2018

Kết quả tốt nghiệp tháng 9/2018: Xem Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp tháng 9/2018: Xem

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_1: Xem Quyết định tiếp tục vào học tháng 9/2018_2: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi chính SHL, học CTĐ năm học 2017- 2018 và SHL của những kỳ trước

Lịch thi+ danh sách: Xem

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018)

Lịch thi học kỳ I, năm học 2018- 2019 (đợt 1: từ 10/92018- 17/9/2018): Xem lịch thi

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019

Lịch học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2018-2019 (tải về)

Lịch thi kỳ thi phụ SHL cao đẳng chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2018

Lịch thi: Xem