Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019( Xem chi tiết)

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019

Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón tết Kỷ Hợi 2019 (xem chi tiết)

Thông báo nghỉ học ngày 14/01/2019

Thông báo nghỉ học ngày 14/01/2019 (xem chi tiết)

Thông báo góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thông báo góp ý dự thảo Luật Giáo dục (xem chi thiết)

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018

Kết quả tốt nghiệp, kỳ thi tháng 12/2018: Xem

Quyết định tiếp tục vào học và xóa tên tháng 12/2018

Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2018 Quyết định xóa tên 12/2018

Lịch học học kỳ II, năm học 2018-2019 (update 21/01/2019)

Lịch học học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo nghỉ lễ tết dương lịch 2019

Thời gian nghỉ lễ 04 ngày từ ngày 29/12/2018 đết hết ngày 01/01/2019 (xem chi tiết)

Nộp hồ sơ xét học bổng “Trả lại Tuổi thơ”

Nộp hồ sơ xét học bổng “Trả lại Tuổi thơ” (xem chi tiết)

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức Khóa 5

Tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức khóa 5 (xem chi tiết)