Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018): Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại , cải thiện điểm HKI, năm học 2017- 2018

Lịch thi: Xem

Thông báo nghỉ học 24/3/2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học): Xem

Thông báo nghỉ học sáng ngày 08/3/2018

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018

Lịch thi: Xem

Triển khai thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg

Triển khai thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2017-2018

Thông báo nghỉ học sáng ngày 01/2/2018