Quyết định tiếp tục vào học và phân lớp cho sinh viên lưu ban

QD TTVH T8.2017 tải về QD PHAN LOP CHO SV LUU BAN -T8.2017 tải về

Quyết định xóa tên tháng 7/2017

QD XOA TEN T7.2017

Quyết định xóa tên đợt 2 ( tháng 6/2017)

QD XOA TEN (T6.17.DOT 2)

Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Quyết định bảo lưu tháng 4/2017

QD BAO LUU-T4.2017 tải về

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

  – Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download – Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 4/2016

  Quyết định bảo lưu tháng 4/2016: download Quyết định xóa tên tháng 4/2016: download

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 3/2016

  Quyết định bảo lưu 3/2016: download Quyết định xóa tên 3/2016: download

Quyết định bảo lưu, xóa tên, tiếp tục vào học tháng 12/2015

  – Quyết định bảo lưu tháng 12/2015: download – Quyết định xóa tên tháng 12/2015: download – Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2015: download