Quyết định xóa tên tháng 6/2017

QD XOA TEN T6.2017

Quyết định bảo lưu tháng 4/2017

QD BAO LUU-T4.2017 tải về

Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016

  Quyết định v/v xóa tên học sinh – sinh viên tháng 10/2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 5/2016

  – Quyết định bảo lưu tháng 5/2016: download – Quyết định xóa tên tháng 5/2016: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 4/2016

  Quyết định bảo lưu tháng 4/2016: download Quyết định xóa tên tháng 4/2016: download

Quyết định bảo lưu và xóa tên tháng 3/2016

  Quyết định bảo lưu 3/2016: download Quyết định xóa tên 3/2016: download

Quyết định bảo lưu, xóa tên, tiếp tục vào học tháng 12/2015

  – Quyết định bảo lưu tháng 12/2015: download – Quyết định xóa tên tháng 12/2015: download – Quyết định tiếp tục vào học tháng 12/2015: download  

Quyết định bảo lưu và xóa tên HSSV tháng 10/2015

  Quyết định bảo lưu HSSV tháng 10/2015: download   Quyết định xóa tên HSSV tháng 10/2015: download  

Quyết định cho HSSV tiếp tục vào học 09/10/2015

Quyết định bảo lưu và tiếp tục vào học tháng 8/2015

  Quyết định bảo lưu tháng 8/2015: download Quyết định tiếp tục vào học tháng 8/2015: download