Quy trình khảo sát sinh viên

Quy trình khảo sát sinh viên

Điều động tham gia cổ vũ giải U21 Quốc tế Thanh niên

Điều động tham gia cổ vũ giải U21 Quốc tế Thanh niên

Quy định và biểu mẫu xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần (xem chi tiết)

Thông báo về việc dự lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Thông báo về việc dự lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng (xem chi tiết)

Lịch sinh hoạt công dân và khám sức khỏe đầu khóa 2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa Lịch khám sức khỏe đầu khóa

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019

Lịch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2019-20120

Lịch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2019-20120 (tải về)

Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019

Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019 (tải về) Các quyết định về xét học bổng, hỗ trợ học phí, xét thi đua khen thưởng, chế độ tín dụng cho sinh viên năm 2019 (tải về) link dự […]