Quyết định xóa tên tháng 11/2019

Quyết định xóa tên 5/11/2019 Quyết định xóa tên 29/11/2019    

Hướng dẫn thực hiện khảo sát đánh giá online

Hướng dẫn thực hiện khảo sát đánh giá online

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 (xem chi tiết)

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và toàn khóa học năm học 2019-2020

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và toàn khóa học năm học 2019-2020 (xem chi tiết)

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước tuyển dụng

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước tuyển dụng (xem chi tiết)

Quyết định Học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí

Quyết định Học bổng, Miễn giảm học phí, Hỗ trợ học phí

Thông báo nghỉ học ngày 19/11/2019

Quy trình khảo sát sinh viên

Quy trình khảo sát sinh viên

Điều động tham gia cổ vũ giải U21 Quốc tế Thanh niên

Điều động tham gia cổ vũ giải U21 Quốc tế Thanh niên

Quy định và biểu mẫu xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy