Archives for Tháng Hai 2023

Lịch giảng Kỳ II, NH 2022 – 2023, ĐH LT VLVH (năm II) & ĐH LT CQ DƯỢC 03 (năm II)

ĐH LT VLVH ĐD GMHS 03 (Năm II): Xem ĐH LT VLVH ĐD HS 01 (Năm II): Xem ĐH LT CQ DƯỢC 03 (Năm II): Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ I, Năm học 2022-2023

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ I, Năm học 2022-2023: Xem

Danh sách sinh viên thi lại lần 2, kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2021 – 2022

Danh sách sinh viên thi lại lần 2, kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm năm học 2021 – 2022: Xem

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2022 – 2023:  Xem