Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Những sinh viên đã đỗ tốt nghiệp kỳ thi tháng 9/2018 đến Trường để nhận bằng tốt nghiệp:

– Thời gian: Từ ngày16/10/2018 đến ngày 17/10/2018 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm: Phòng Đào tạo đại học

Lưu ý:

   – Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp và phải nộp lại thẻ sinh viên cho phòng Đào tạo đại học sau khi ký nhận bằng.

  – Sinh viên không được nhờ người khác ký thay, nhận bằng thay.

Xem chi tiết tại file đính kèm