Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Theo kế hoạch dạy học năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo các nội dung liên quan đến khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2013 – 2018 & 2014 – 2018; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học từ trung cấp, khóa học 2014 – 2018 và từ cao đẳng, khóa học 2016 – 2018; Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 – 2018 (theo file đính kèm).

Lịch thi: Xem