Thông báo kế hoạch thi sau học lại và thi lại

THÔNG BÁO

 

Đã có lịch thi (lần 1, lần 2 sau học lại) và thi lần 2 (các môn chưa thi lần 2) học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 của tất cả các lớp.

Thời gian thi: ngày 21 tháng 9 năm 2013.

Học sinh sinh viên xem lịch thi lại cụ thể và danh sách thi lại tại bảng thông báo ở phòng đào tạo. danh sách tải về

 Ngày 9 tháng 09 năm 2013

         PHÒNG ĐÀO TẠO