Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem

Chú ý: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2017-2018: từ ngày 06-11/8/2018

Danh sách và thời gian thi kỳ thi phụ sẽ được cập nhật sau.