Thông báo Khảo sát lấy ý kiến Sinh viên sắp Tốt nghiệp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 642/KH-ĐHKTYDĐN ngày 14/10/2019 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan năm học 2019-2020, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ tiến khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp 2020. Cụ thể

  • Thời gian khảo sát:Từ 03/7/2020 đến 15/7/2020.
  • Đối tượng lấy ý kiến: Sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2020.
  • Phương thức khảo sát: Sinh viên truy cập vào đường dẫn https://forms.gle/MA7JsRDwAmifeEXw8 để đóng góp ý kiến trực tuyến.

*** Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD qua số điện thoại: (0236) 38.37.823  hoặc qua email: tvt@dhktyduocdn.edu.vn

Trân trọng./.