Danh sách học bổng, MGHP, HTCPHT

Học bổng học kỳ 1, NH 19-20 Miễn giảm học phí kỳ 2, NH 19-20 Hỗ trợ chi phí học tập kỳ II, NH 19-20

Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy Học bổng học kỳ 1 Miễn giảm học phí học kỳ 2

Quyết định khen thưởng năm học 2016-2017 và kỳ thi tuyển sinh 2017

khen thưởng năm học 2016-2017 khen thưởng kỳ thi tuyển sinh.pdf

Quyết định khen thưởng năm học đối với sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6/2017

danh sach khen thuong ( tải về)

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2012-2013 cho HSSV năm cuối khóa học 2010-2013, 2011-2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2012-2013 cho 239 học sinh – sinh viên các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm cuối theo kết quả phân loại: xuất sắc, […]

Danh sách khen thưởng toàn khóa

Danh sách học sinh – sinh viên cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy và Trung cấp VLVH được khen thưởng khóa học 2010-2013, 2011-2013