Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến hết học kỳ I, năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên thiếu điểm (điểm F): Xem Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem – Thời gian học lại (điểm F), học cải thiện điểm (học phần điểm D chuyên ngành, các học phần điểm D không thuộc học phần chuyên ngành có nhu cầu học cải thiện điểm của học […]

Danh sách học bổng, MGHP, HTCPHT

Học bổng học kỳ 1, NH 19-20 Miễn giảm học phí kỳ 2, NH 19-20 Hỗ trợ chi phí học tập kỳ II, NH 19-20

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng

Công ty cổ phần tập đoàn MERAP tuyển dụng (xem chi tiết)

Lịch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2019-20120

Lịch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2019-20120 (tải về)

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng

Trung tâm Y khoa Phúc Khang thông báo tuyển dụng (Xem chi tiết)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2017-2018: Xem

Lịch đào tạo năm học 2018-2019

Lịch đào tạo năm học 2018-2019: Xem

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết đinh cho sinh viên nghỉ học có thời hạn

Thông báo nghỉ học sáng ngày 25/10/2017

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2016-2017 các lớp Đại học liên thông đợt 2

Lịch giảng Tải về