Liên hệ

Phòng Đào tạo đại học-Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

Số 99-Hùng Vương-Hải Châu-Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3892062

Email: daotaodaihoc@dhktyduocdn.edu.vn