Lịch phân bố giảng đường tuần 21 (từ 25/12/2023 – 30/12/2023)

Cơ sở 1: Xem

 

 

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.