Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ I, Năm học 2022-2023

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ I, Năm học 2022-2023: Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022 đợt 2

Thông báo: Xem Mẫu đơn phúc khảo: Tải về

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, học kỳ II, năm học 2021-2022

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, học kỳ II, năm học 2021-2022: Xem

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần: Xem quy định

Thông báo về việc lấy ý kiến SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP trong năm 2022 về toàn khóa học trong học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

1. Thông báo khảo sát sinh viên: Xem thông báo 2. Link khảo sát: Tại đây      

Quy định và biểu mẫu xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download