V/v dự Lễ Tốt nghiệp Các lớp Cao đẳng chính quy khóa (2010-2013), Trung cấp chính quy khóa (2011-2013) và DTC 15CD khóa (2011-2013)

Theo kế hoạch của Nhà trường, Lễ Tốt nghiệp và trao bằng các lớp Cao đẳng chính quy khóa (2010-2013),Trung cấp chính quy khóa (2011-2013) và các lớp DTC 15CD sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28/8/2013 tại Hội trường tầng 4 trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Kế hoạch làm lễ tốt nghiệp:

          A. Các lớp Cao đẳng chính quy:

Buổi/ngày

Thời gian

Lớp

Ghi chú

Sáng

27/8/2013

6h30 – 7h00

7h00 – 8h30

CĐĐD 4ABCDEF

379 SV (97 SV Giỏi)

– SV Giỏi ký vào sổ nhận bằng- Toàn bộ SV tập dợt làm Lễ

8h30 – 10h00

10h00 – 11h00

– Làm Lễ chính thức- Nhận bằng tốt nghiệp

Chiều

27/8/2013

12h30 – 13h30

13h30 – 14h30

CĐ HA5, PH5, PS2

CĐGM2, XN 5ABC

396 SV (140 SV Giỏi)

– SV Giỏi ký vào sổ nhận bằng- Toàn bộ SV tập dợt làm Lễ

14h30 – 16h00

16h00 – 17h00

– Làm Lễ chính thức- Nhận bằng tốt nghiệp

 

 

 

B. Các lớp Trung cấp:

Buổi/ngày

Thời gian

Lớp

Nội dung

Sáng

28/8/2013

6h30 – 7h00

7h00 – 8h30

ĐD 34AB, Nha 30, PHR 4, GM 36, XN 36AB

390 HS (40 HS Giỏi)

– SV Giỏi ký vào sổ nhận bằng

– Toàn bộ SV tập dợt làm Lễ

8h30 – 10h00

10h00 – 11h00

– Làm Lễ chính thức

– Nhận bằng tốt nghiệp

Chiều

28/8/2013

12h30 – 13h30

13h30 – 14h30

PH 28, HS 35, Dược 35AB

HA 36, DTC 15CD

352 HS (30 Giỏi)

– SV Giỏi ký vào sổ nhận bằng- Toàn bộ SV tập dợt làm Lễ

14h30 – 16h00

16h00 – 17h00

– Làm Lễ chính thức- Nhận bằng tốt nghiệp

 

Trang phục khi nhận bằng tốt nghiệp:

          + Nam: áo sơ mi, quần tây, cà vạt

+ Nữ: áo dài

+ HSSV phải mang giầy

* HSSV lưu ý:

– HSSV không được nhờ người khác ký thay, nhận bằng thay.

– Nếu HSSV không có mặt tại thời gian ký vào sổ nhận bằng thì sẽ phải nhận bằng sau 6 tháng.

– BCS các lớp phải hoàn tất việc ký xác nhận không còn nợ các giấy tờ nhập học và nợ tiền (theo mẫu tại phòng Đào tạo) trước khi ký nhận bằng. Nếu HSSV nào chưa hoàn tất 2 vấn đề nêu trên hoặc vẫn còn liên quan đến khiếu kiện của người dân và các cơ quan có liên quan thì không được ký nhận bằng tốt nghiệp.

– Lớp Y sỹ 20 sẽ nhận bằng Y sỹ Trung cấp sau khi hoàn thành học phần định hướng chuyên khoa.

Nhà Trường sẽ tổ chức liên hoan cho HSSV sau buổi Lễ. Vì vậy mỗi HSSV đóng góp 100.000đ để dự liên hoan. HSSV nộp theo đơn vị lớp cho lớp trưởng khi ký vào sổ nhận bằng tốt nghiệp.